Disclaimer

InstrumentenBank.nl verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en instrumenten.

InstrumentenBank.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid
InstrumentenBank.nl spant zich in om de inhoud van de website frequent te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden instrumenten worden niet door InstrumentenBank.nl zelf aangeboden, maar door derden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie over deze instrumenten kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Instrumentenbank.nl. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan InstrumentenBank.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij InstrumentenBank.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van InstrumentenBank.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke instrumenten anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van de content.

 

Overig
De informatie in deze disclaimer wordt regelmatig bijgewerkt.